Medfinansiärer

medfinansiärer och samarbetspartners

Sandviksgatan 20

97236 Luleå

Vi är ett konstkollektiv för unga i Norrbotten mellan 13-25 år. Vi värnar om att möta konsten på konstens villkor och erbjuda en verksamhet där en möter aktiva konstnärer, samtida konst, seriös utbildning och ett kreativt sammanhang.