AKTUELLT

Galleri Lillasyster är ett konstkollektiv för unga i Norrbotten. Vi värnar om att möta konsten på konstens villkor och erbjuda en verksamhet där en möter aktiva konstnärer, samtida konst, seriös utbildning och ett kreativt sammanhang. 

Alla aktiviteter är gratis och öppna för unga i Norrbotten, 13-25 år!

AKTUELLT

Galleri Lillasysters

Mentorskapsprojekt 2022


Vill du ställa ut din konst och få hjälp av en professionell konstnär?

Under våren 2022 bjuder Galleri Lillasyster in dig som bor i norrbotten och är mellan 13-25 år att delta i årets mentorskapsprojekt. Där får du skapa konst inför en utställning med vägledning av en professionell konstnär.


Projektet startar i slutet av mars och avslutas med en gemensam utställning på galleri Lillasyster i Luleå under hösten. Som deltagare får du hjälp av din konstnärliga mentor som vägleder dig i processen att skapa konst inför utställningen. 


Mentorn kan till exempel komma med praktiska råd om någon särskild teknik, eller bidra med konstnärliga diskussioner kring ditt eget skapande och dina visioner.


Tillsammans med din mentor lägger ni upp hur du vill att innehållet ska se ut beroende på vad du är intresserad av och vill utveckla. Ni bestämmer tillsammans hur ni vill hålla kontakten, om det till exempel är genom mail-kontakt, digitala möten, studiebesök eller liknande. 


Vi kommer att ha tre gemensamma träffar digitalt. Där finns möjlighet för er att visa hur arbetet går och har möjlighet att bolla idéer och inspireras av varandra.


  • Du får en budget på 2400 kr som kan gå till material, resor eller inträden
  • Du får 1000 kr i stipendium Ansökan och kriterier:


- Alla mellan 13-25 år i Norrbotten kan ansöka om att vara med i projektet. 


- Du behöver inga förkunskaper, bara vilja till att utveckla ditt skapande! - I den händelse att vi får in fler ansökningar än antal platser i projektet så gör representanter från Galleri Lillasyster ett urval utifrån era ansökningar och era svar på nedanstående frågor.


- Ansök genom att svara kort på nedanstående frågor och maila din ansökan till galleri.lillasyster@gmail.com.

Märk ansökan med "mentorskapsprojekt 2022".


Sista ansökningsdag är 18 mars 2022.


Namn:

Ålder:

Ort:


1. Vad vill du lära dig mer om eller utveckla? Det kan t.ex. vara att få nya perspektiv på en aspekt av ditt skapande, testa en helt ny teknik eller utveckla något du redan har erfarenhet av.


2. Vad arbetar du främst med i ditt skapande? Exempelvis: Har du någon särskild teknik du gillar att jobba med? Eller finns det några särskilda teman eller frågor som du intresserar dig för?
Projektet arrangeras av Galleri Lillasyster i samarbete med Luleå Kommun.
TIDIGARE

KURS I MÅLERI Är du mellan 13 och 25 år? Är du nyfiken på att prova på måleri? Galleri Lillasyster håller en kurs där vi känner på material och pratar om olika tekniker inom måleri.


Kursledare är Ludvig Sjödin, en konstnär från Luleå som främst arbetar med måleri i sitt konstnärskap. Kursen är gratis och material ingår. Inga förkunskaper krävs. Det är först till kvarn som gäller!


Endast fem platser per kurstillfälle. Skicka din anmälan till galleri.lillasyster@gmail.com. Märk mailet med “målerikurs”.


Två kurstillfällen ges: 22-23 januari och 29-30 januari. Specificera i mailet vilken av helgerna du vill anmäla dig till.


(OBS: kurserna är fullbokade)


När: 22-23 januari kl. 10-16, 29-30 januari kl. 10-16

Var: Galleri Syster, Sandviksgatan 18A, Luleå

Utställning analogt fotografi

När Norrbottens Museet förra året hittade en gammal Hasselbladskamera i sina samlingar så kontaktades Galleri Lillasyster för att se om det tillsammans gick att göra ett pedagogiskt projekt.

Sedan början av 2021 har vi därför haft möjligheten att låta fem deltagare låna kameran i en månad var för att prova på att fotografera analogt. Under tiden har de fått handledning av konstnären och fotografen Mia Rogersdotter Gran som huvudsakligen jobbar med analogt fotografi i sin konstnärliga praktik.

Projektet inleddes med föreläsningar av Karin Tjernström från Norrbottens Arkiv där hon berättade om kvinnliga fotografiska föregångare i Norrbotten och av Jonathan Bergström om fotografen Valdy Persson som levde i Norrbotten på 1930-talet.

Resultatet av ungdomarnas fotografier kommer nu att visas som en utställning på Galleri Lillasyster. Fotografierna bjuder in oss att ta del av upptäckarlust och nyfikenhet. Det har funnits ett stort engagemang av deltagarna att utvecklas i den, för dem, nya tekniken.


Galleri Lillasyster fyller dessutom 10 år! Det vill vi fira.


Medverkande Lillasystrar:

Rock Lipponen

Alma Wikberg

Cecilia Christopher

Sara Nyström 

Niki Sundberg


mentorskapsprojekt 2021

Under våren 2021 startade Galleri Lillasyster upp ett mentorskapsprogram där fem konstintresserade ungdomar parades ihop med varsin yrkesverksam konstnär. Konstnären har fungerat som en mentor och har handlett den unge adepten i att utveckla sitt konstnärskap med målet att i projektets slutfas ställa ut på Galleri Lillasyster.


Ett mentorskap kan se olika ut från situation till situation, det kan handla om allt från digitala möten och mailkontakt till studiebesök och arbetsdagar i ateljén. Mentorn kan både komma med praktiska råd om t.ex. en viss teknik, men också bidra till en konstnärlig diskussion kring vad adepten gör och vill uppnå. 


I uppstartsfasen hölls samtal och diskussionsunderlag som möjliggjorde för mentorn och adepten att tillsammans arbeta fram ett upplägg över mentorskapets innehåll. 


Under projektets gång har tre gemensamma träffar hållits där deltagarna har uppdaterat varandra om hur det gått och där vi som projektledare fått möjlighet att fånga upp eventuella funderingar eller svårigheter. Under november ställs projektet ut i Galleri Lillasysters lokaler.


Medverkande Lillasystrar och mentorer:


Lisa Lundmalm - mentor: Angelica Ruffier
Nelly Aana Karolina Engström - mentor: Lotta Lampa
Helmi Burman - mentor: Erik Thörnqvist
Hedvig Johansson - mentor: Stina Edin
Paulina Sandberg de Burgos - mentor: Thomas Hämén


Öppet: måndag 12-15, onsdag 18-20, lördag 12-15. Utställningen pågår till 29 november.

Plats: Galleri Lillasyster, Sandviksgatan 20, Luleå

FANZINEUTSTällning


Under våren har Galleri Lillasyster skickat hem konstnärsmaterial till 7 unga Norrbottningar som under en månads tid fått arbeta med linoleumtryck.


Linoleumtryck är en grafisk teknik där en av fördelarna är att det inte kräver så stora ytor utan går bra att göra hemma vid skrivbordet, en perfekt teknik att arbeta med när vi är tvungna att spendera mer tid i våra hem. Efter en digital genomgång och inspirationsföreläsning med fanzineskaparen Siri Nouttaniemi har var och en experimenterat med materialet på egen hand.


Resultatet blev en samling verk som nu får ta plats i ett fanzine. Fanzinet och orginaltrycken visas i Galleri Lillasysters skyltfönster under sommaren.


Medverkande:


Hanna Enbom
Rock Lipponen
Mirja Ekman
Emilia Garberg
Noa Halvares
Ebba Billström
Astrid Lakso


Öppet: under dygnets alla timmar mellan 16 juli - 8 augusti

Plats: Galleri Lillasyster, Sandviksgatan 20, Luleå

VI SÖKER PROJEKTLEDARE

Vill du jobba som verksamhetsutvecklare / projektledare för Galleri Lillasyster?


Galleri Syster erbjuder två personer under 26 år att arbeta som verksamhetsutvecklare / projektledare för ungdomsverksamheten Lillasyster. Uppdraget innebär att jobba med projektledning och utveckling av Lillasysters konstverksamhet. Vi skapar ett professionellt sammanhang där vi vuxna som jobbar med Galleri Syster är mentorer vad gäller allt från konstnärliga projekt till verksamhetsplanering, budgetarbete, redovisning, marknadsföring osv.


Lillasyster har blivit en alltmer viktig plattform för unga norrbottningars skapande. Inom Lillasyster ryms olika konstnärliga intressen och experiment. Lillasyster kan både inspirera till att prova nya uttrycksformer genom t.ex. workshops, men Lillasyster är också en plats där det finns möjlighet att själva planera verksamheten efter intresse.


Arbetsbeskrivning:

Du ska tillsammans med din Lillasyster-kollega och tillsammans med oss från Galleri Syster planera och genomföra konstnärliga aktiviteter och projekt. Vi blir ett team som tillsammans driver Lillasysters verksamhet framåt och utvecklar nya projekt och arbetsmetoder. I arbetet ingår också att driva de projekt som redan startat och som pågår fram till årsskiftet. 

Du bör också kunna arbeta självständigt och till en viss del redan ha en viss erfarenhet av att jobba både konstnärligt och med att arrangera projekt i någon form.

Du kommer även att arbeta med Galleri Systers verksamhet, såsom att hänga utställningar, ta hand om gästande konstnärer, visa utställningar med mera.

Ansökan:

Skicka en kort beskrivning av dig själv och vad du gjort innan som har relevans för uppdraget. Beskriv gärna varför du vill ha uppdraget och vilka idéer du har för att utveckla Lillasysters verksamhet. Är ni två kompisar som vill söka tillsammans är det ju också välkommet såklart!


Villkor: Uppdraget arvoderas med 65 750 kr inkl moms. (motsvarar ca 277 timmars arbete). 


I samråd med oss fördelar du arbetstimmarna fram till slutdatum så att det passar dig och projektplaneringen på bästa sätt. Du måste kunna fakturera arvodet (t ex via egenanställningsföretag. Har du frågor om det är det bara att höra av dig så hjälper vi dig)


Galleri Syster tillhandahåller dator och kontorsplats.

Du får också ersättning för användande av egen telefon. 


Ansökningstid: t.o.m. 22 augusti

Intervjuer: 1 september

Startdatum: 15 september 2021

Slutdatum: 15 mars 2022

(Observera att uppdraget inte är ett heltidsuppdrag: arbetstimmarna fördelas under projekttiden).


Ansökan mailas till galleri.lillasyster@gmail.com

Ange "Lillasyster Verksamhetsutvecklare" i ämnesraden. 


Kontaktperson på Galleri Lillasyster:

Stina Nilsson tel: 076 250 53 95


Tveka inte att höra av dig om du har frågor - skicka ett sms så blir du uppringd!

LILLASYSTER MENTORSKAP


Lillasysters mentorskapsprojekt är i full gång! Deltagarna skapar konst inför en utställning och får samtidigt vägledning av en professionell konstnär.


På bild syns en av våra mentorskaps-duos i form av Erik och Helmi när de var på KKV och jobbade med alginat och gips för att göra avgjutningar!


Projektet startade i april och avslutas med en gemensam utställning på Galleri Lillasyster under sena hösten 2021 där alla deltagare ställer ut sina verk tillsammans.

Konstnären fungerar som en mentor och kommer handleda adepten under processen med att skapa verk inför utställningen. Mentorn kan både komma med praktiska råd om t.ex. en viss teknik, men också bidra till en konstnärlig diskussion kring vad adepten gör och vill uppnå inom sitt skapande.


Totalt består projektet av fem mentorskapspar:


Lotta Lampa (mentor) & Nelly Engström

Thomas Hämén (mentor) & Paulina Sandberg de Burgos

Angelica Ruffier Holmqvist (mentor) & Lisa Lundmalm

Stina Edin (mentor) & Hedvig Johansson

Erik Thörnqvist (mentor) & Helmi Burman


Tack till våra samarbetspartners och medfinansiärer: Region Norrbotten, Resurscentrum för Konst och Luleå Kommun!

KURS I LINOLEUMTRYCK

Bild: Siri Nuottaniemi

Anmälan:


- Anmäl dig genom att skicka ett mail till galleri.lillasyster@gmail.com där du anger ditt namn, ort och ålder. 

- OBS! Begränsat antal platser, först till kvarn gäller. Anmälan är bindande. 

- Anmäl dig senast 16 maj.

Nu har du som är mellan 13-25 år chansen att lära dig linoleumtryck och ställa ut på Galleri Lillasyster!


Linoleumtryck är en grafisk teknik som går ut på att karva eller gröpa ur ett motiv i en linoleumplatta som täcks med färg, plattan trycks sedan på t.ex. papper. På så sätt kan man återupprepa samma motiv flera gånger, experimentera med olika färger och få fram spännande bilder. 


En fördel med just linoleumtryck är att det inte kräver så stora ytor utan går bra att göra hemma vid skrivbordet. Det vill vi ta vara på genom att erbjuda en kurs på distans där du får allt material och den vägledning du behöver för att kunna trycka på egen hand hemma. 


Kursen ger dig en introduktion till grunderna i linoleumtryck, du får sedan på egen hand skapa bilder under en månad. Efter månadens slut samlar vi ihop era verk till en gemensam utställning som kommer visas på Galleri Lillasyster under sommaren. Bilderna kommer också ingå i ett fanzine så att verken lever kvar även efter utställningens slut.


Vi skickar ut ett startkit med det material du behöver. Tisdag den 25 maj kl. 19.00-20.00 håller Siri Nuottaniemi en digital introduktion till grunderna i linoleumtryck. Siri bor i Umeå och ligger bakom fanzinet Superlativ. Hon har även arbetat mycket med linoleumtryck. Förutom att lära ut tekniken kommer hon också berätta mer om sitt eget fanzineskapande.

Övrig info:


- Att delta är helt kostnadsfritt och öppet för dig som bor i Norrbotten och är mellan 13-25 år. Galleri Lillasyster står för material och skickar det till dig med post eller bud.

- Inga förkunskaper krävs! 

- För att delta behöver du kunna vara med på introduktionen och föreläsningen den 25 maj, samt skicka in dina bilder till oss så att de kan vara med på utställningen och i fanzinet. Efter utställningen är avslutad får du självklart tillbaka dina bilder.


Öppettider:

Onsdagar kl. 18-20

Lördagar kl. 12-15.

21 maj - 2 juni


Katrine och Gustav går andra året tillsammans på konstskolan i Sunderbyn och har medverkat i flera av Galleri Lillasysters tidigare utställningar.


I denna utställning får du träffa på varelser från deras drömmar. De båda konstnärerna arbetar ofta med blandade tekniker som t.ex. skulptur och installation men återkommer ofta till måleriet. Nu har de valt att utveckla just det - Gustav genom att experimentera med färger, nyanser, skuggor och skuggverkan. Katrine genom att utforska nya oväntade motiv i sina bilder.

Katrine Lif är född 1994 och uppvuxen i Skärhamn, idag bor och verkar hon i Luleå. Katrines konst kännetecknas ofta av ett poetiskt lugn med motiv från naturen och människokroppen, oftast med sig själv som modell. Hon har en förkärlek till det surrealistiska vilket speglas i denna utställning.


Gustav Nyman, född 1995, bor och verkar i Luleå. Gustav har under sin uppväxt jobbat med olika former av hantverk. För några år sedan skedde en förändring där han lät skapandet ta mer plats i sitt liv och gav mer tid åt att måla med både ord och färger. Sen dess har han fortsatt testa sig fram i skapandet.


Vernissagen sker digitalt fredagen den 21/5 kl. 19.00 på Facebook eller via länk.


Under utställningens öppettider får max ett sällskap vistas i lokalen samtidigt.